470/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 5 §:n, sellaisena kuin se on laissa (92/1995), nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983), jäljempänä tulvalaki, säädettyjen vahinkoja aiheuttaneiden tulvien poikkeuksellisuuden toteamista, korvattavien vahinkojen ja kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavia osuuksia alkuvuoden 2003 tulvista.

2 §
Poikkeukselliset tulvat

Maa- ja metsätalousministeriön Suomen ympäristökeskukselta pyytämän lausunnon perusteella korvattaviksi hyväksytyt poikkeukselliset tulvat on lueteltu liitteessä 1.

3 §
Korvausprosentti

Kaikkien vahinkokohteiden osalta korvausosuus on 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista vahingoista.

4 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin on käytettävissä enintään liitteessä 2 mainitut kuntakohtaiset määrärahat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Liite 1

KORVATTAVAKSI HYVÄKSYTYT POIKKEUKSELLISET TULVAT
Vesistö Ajankohta
Tenojoki kevät 2003

Liite 2

KUNTAKOHTAISET TULVALAIN KORVAUSPERUSTEIDEN MUKAISET MÄÄRÄRAHAT
Kunta Määräraha (euroa)
Utsjoki 3 546,06

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.