466/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

kumotaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 9 § sekä

muutetaan 2 § sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 6, 10-13 ja 16-17 b §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeuden antaminen muun luvanvaraisen kuin 4 §:ssä tarkoitettujen radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön;

2) radiolaitteen tyyppihyväksyntä tai hyväksyntä;

3) radioaseman tarkastus;

4) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustutkinto;

5) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustodistus;

6) oikeus viestintäverkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;

7) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen myöntäminen, muuttaminen tai siirtäminen;

8) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito;

9) sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien rekisteröiminen;

10) sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten lain vaatimusten mukaisuuden arvioiminen.

7 §
Taajuusmaksut

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matkaviestinverkon, Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän tai viranomais-radioverkon (VIRVE) tai rautateiden GSM-R-radiojärjestelmän tukiasemien luvanvaraisia radiolähettimiä taikka ilmatieteen radioviestinnän radiosondijärjestelmän luvanvaraisia radiolähettimiä peritään vuosittain taajuusmaksua seuraavasti:

1) matkaviestinverkko K1 * K2 * K3 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1716,20 euroa

2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä K1 * K2 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1716,20 euroa

3) viranomaisradioverkko (VIRVE) K1 * K2 * K3 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1716,20 euroa

4) radiosondijärjestelmä K1 * K4 * (taajuuskaista/25kHz) * 1716,20 euroa

5) rautateiden GSM-R-radiojärjestelmä K1 * K2 * K3 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1716,20 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Juha Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.