425/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 7, 11 ja 15 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä on 7 § laissa 346/2004:

1 §
Koulumatkatuen laskuttaminen

Koulutuksen järjestäjän ja matkalipun myyjän on toimitettava Kansaneläkelaitokselle koulumatkatukea koskeva henkilöittäin eritelty lasku kalenterikuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä. Koulumatkatuki maksetaan tällöin viimeistään laskun saapumiskuukauden 24 päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä.

2 §
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus palauttaa liikaa maksettu tuki

Koulutuksen järjestäjä on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa koulumatkatuen Kansaneläkelaitokselle. Kansaeläkelaitos voi kuitenkin luopua liikaa maksetun koulumatkatuen perimisestä, jos sen määrä on vähäinen.

3 §
Sopimus matkalipun myyjän kanssa

Kansaneläkelaitoksen ja matkalipun myyjän välisessä sopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavista asioista:

1) osapuolten tehtävät;

2) tehtävien hoidon toiminnalliset edellytykset;

3) riita-asioiden ratkaisumenettely;

4) sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen.

4 §
Opintotukiasetuksen säännösten soveltaminen

Opintotukiasetuksen (260/1994) maksupäivää koskevia säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin silloin, kun koulumatkatuki maksetaan opiskelijalle itselleen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettu asetus (293/1997).

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.