423/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain (274/2004) 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (274/2004) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätös 2003/223/EY, EYVL N:o L 83, 1.4.2003, s. 66―68
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 62/2004)

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja
Pekka Laajanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.