382/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä lokakuuta 2003 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (893/2003) 32 ja 35 §,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentin 4 kohta, 18 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 21 §:n 3 momentti, 30 §:n 2 kohta, 31 § ja 34 §:n 2 momentti sekä

lisätään 18 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta seuraavasti:

2 §

Valtiosihteeri johtaa ja valvoo pääministerin lähimpänä apuna kanslian toimintaa. Suoraan valtiosihteerin alaisina toiminnallisesti ovat hallinto- ja kehittämisyksikön poliittisen johdon asiantuntijapalvelut vastuualue ja talousneuvoston sihteeristö, valtioneuvoston tiedotusyksikkö, valtioneuvoston EU-sihteeristö ja valtioneuvoston valmiusyksikkö valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelun sekä tilannekuvatoiminnan osalta.


5 §

Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö osallistuu ministeriöiden valmiuspäällikkö- ja valmiussihteeritoimintaan sekä on valtioneuvoston linnan suojelujohtaja.


16 §

Valtioneuvoston käännöstoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:


4) kielilaissa (423/2003) tarkoitettuja virallisia käännöksiä, sekä


18 §

Valtioneuvoston valmiusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:


1 a) turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoamista,


Valtioneuvoston valmiusyksikön toimintaa johtaa rakennusneuvos.

21 §

Ajomestari antaa kuljetustehtäviin liittyvät matkamääräykset ministerien autonkuljettajille.


30 §

Sen lisäksi mitä muualla tässä työjärjestyksessä on säädetty, alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) valtioneuvoston kanslian sisäisiä ohjeita ja määräyksiä sekä sisäistä järjestystä,


31 §

Hallintojohtaja ratkaisee sen lisäksi mitä muualla säädetään asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät säädösten mukaan kuulu muulle virkamiehelle,

2) maksuliikettä ja maksuvälineitä koskevia sopimuksia ja määräyksiä,

3) irtaimen omaisuuden tarkastamista ja tarkastuksen suorittajia,

4) matkalaskujen hyväksymistä ja myöhästyneenä esitettyjen matkalaskujen maksamista,

5) poistosuunnitelman muutosten hyväksymistä,

6) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa,

7) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla,

8) virkamiehelle virkamiehen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä annettavan todistuksen antamista,

9) ikälisiä, lomarahoja ja lomakorvauksia,

10) palkkojen hyväksymistä maksatukseen sekä

11) palkkioiden vahvistamista.

34 §

Toimintayksikölle tai vastuualueelle alivaltiosihteerin päätöksellä osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee toimintayksikön esimies, vastuualueen esimies tai muu vastuuhenkilö. Tähän kuuluu myös tilausten ja hankintasopimusten tekeminen. Toimintayksikön esimies hyväksyy yksikön menot ja tulot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Pääministeri
Matti Vanhanen

Valtiosihteeri
Risto Volanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.