381/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (459/2003) 1 §:n 24 kohta, 2 §:n 2 momentin 7 kohta, 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 7 §:n 1 momentti asetuksessa 965/2003, seuraavasti:

1 §
Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:


24) valtioneuvoston turvallisuuspalvelut, turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoaminen ja valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin varautuminen;


2 §
Valtioneuvoston kanslian organisaatio

Kansliassa on seuraavat toimintayksiköt:


7) valtioneuvoston valmiusyksikkö.


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


5) tietopalvelupäälliköllä, rakennusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä ja erityisasiantuntijalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä


7 §
Virkojen täyttäminen ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, ohjelmajohtajan, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään. EU-sihteeristön päällikön, EU-sihteeristön apulaispäällikön ja talousneuvoston sihteeristön päällikön nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Pääministeri
Matti Vanhanen

Ylitarkastaja
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.