374/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 315/2001:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Rengonharju-säätiön ylläpitämän Seinäjoen lentoaseman lentokenttäalueella tapahtuvan toiminnan turvaamiseksi, lentoturvallisuuden takaamiseksi, lentoliikennettä vaarantavien tekojen estämiseksi, lentokenttäalueella työskentelevien työturvallisuuden ja muiden henkilöiden turvallisuuden vuoksi liikkuminen ja oleskelu edellä mainitulla lentokenttäalueella on kielletty ilman Seinäjoen lentoaseman päällikön tai hänen määräämänsä henkilön yksittäistapauksessa antamaa lupaa. Rajoitus on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa sekä Seinäjoen lentoasemalla.

Mitä edellä säädetään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista tai oleskelua alueella.

2 §
Rajoituksen alaisen alueen merkitseminen

Rajoituksen alainen alue ja sinne johtavat sisääntuloväylät on alueen haltijan merkittävä kieltoa ja sen rikkomisesta säädettyä sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein. Alueen käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet on tarvittaessa aidattava ja ne on varustettava edellä mainituin tauluin tai merkein.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimintaansa siten, etteivät 1 §:ssä säädetyt rajoitukset enää ole tarpeellisia, taikka lopettaessaan toimintansa tulee alueen haltijan poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen mukaisen kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita poliisilain 52 §:n nojalla sakkoon, milloin teosta ei ole muualla laissa säädetty rangaistusta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2004.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Poliisitarkastaja
Matti Launiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.