347/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisessä työkonferenssissa Genevessä 20 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksytty työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen (SopS 23/1986) liittyvä pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 4 päivänä marraskuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä marraskuuta 2003 ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröinyt 9 päivänä joulukuuta 2003, tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21 päivänä marraskuuta 2003 annettu laki (950/2003) tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2005.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 55/2004)

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.