300/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista 27 päivänä elokuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (870/1997) 4 § ja liitteet 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 369/2003, seuraavasti:

4 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Matkustajan matkatavaroissa tuotavien tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettävien tuotteiden tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2004.

Komission päätös 2003/812/EY (32003D0812); EYVL N:o L 305, 22.11.2003, s. 17
Komission asetus (EY) N:o 136/2004 (32004R0136); EYVL N:o L 21, 28.1.2004, s. 11

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Liite 1

Sammakonreisiä saadaan tuoda komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osan VII, siihen myöhemmin tehtävine muutoksineen, mukaisesti.

Liite 2

Etanoita saadaan tuoda komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osan VI, siihen myöhemmin tehtävine muutoksineen, mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.