290/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (71/2004) 1 §, 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puu-tarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtio-neuvoston asetus (39/2004), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (40/2004), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2004 maksettavasta perunan-tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-neuvoston asetus (37/2004); sekä

4) vuodelta 2004 maksettavasta ympäristö-tuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-neuvoston asetus (289/2004).

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien ja ympäristötuen kansallisen lisäosan osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;


4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä koti-eläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talous-keskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talous-keskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.