250/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen 5 ja 14 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä helmikuuta 2002 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen (99/2002) 5 ja 14 § seuraavasti:

3 luku

Ministeriön organisaatio

5 §
Toimintayksiköt

Ministeriön toimintayksikköjä ovat elinkeino-osasto, energiaosasto, markkinaosasto, teknologiaosasto ja osastoon rinnastettava omistajapolitiikan yksikkö sekä osastojen ulkopuolisina suoraan kansliapäällikön alaisina muina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintä yksikkö.

14 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö avustaa ministeriön johtoa, osastoja ja yksiköitä ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Yksikkö vastaa viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.