202/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 69 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 367/2002:

1 §
Rakenne ja mitoitus

Ajoharjoitteluradalla on oltava liukkaalla ajamisen ympärivuotiseen harjoitteluun soveltuva suora osuus, oikealle kääntyvä kaarre ja tarpeelliset vauhdinotto-osuudet sekä riittävät turva-alueet. Erilaisin liukastusmenetelmin tai liukkautta simuloivin teknisin laittein tuotetun liukkauden tulee olla kitkakertoimeltaan opetukseen soveltuva sekä pito- ja luistokitkan eron liikenteessä esiintyvää vastaava.

Radan kantavuus tulee mitoittaa todelliselta kokonaismassaltaan 10 tn (akselimassa 6 tn) ajoneuvojen käyttöön. Radan on myös kestettävä tavanomaisella huolto- ja kunnossapitokalustolla ajo. Ajoradan leveyden tulee olla sellainen, että se soveltuu vaikeudetta 2,6 m leveällä ajoneuvolla ajettavaksi.

Radalla tulee olla sen turvallista käyttöä varten riittävä valaistus (Tiehallinnon luokitus A3). Liukasosuudet tulee valaista siten, että opettaja pystyy seuraamaan ajoa sekä pyörien asentoa ja liikettä.

Rata-alueella tulee olla turvallisen käytön edellyttämät liikenteenohjauslaitteet ja yhteydenpitovälineet opettajan ja oppilaan välille. Rata-alue on voitava sulkea asiattomalta liikenteeltä aidalla, maastoesteillä, puomeilla tai muulla selvästi havaittavalla tavalla.

Radasta ei saa aiheutua tarpeetonta ympäristöhaittaa.

2 §
Opetus- ja toimistotilat

Opetustila tulee mitoittaa radan kapasiteettia vastaavaksi kuitenkin vähintään 16 oppilaan yhtäaikaista opettamista varten.

Opetustilan tulee sijaita pääsääntöisesti rata-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä lukuun ottamatta pienille käyttäjämäärille tai ainoastaan talvikäyttöön suunniteltuja ratoja.

Lisäksi radalla on oltava tarpeelliset toimisto- ja varastotilat sekä WC- ja pesutilat.

3 §
Huolto ja puhtaanapito

Ratayhteisö vastaa siitä, että rata-alue on käytön aikana opetukseen soveltuvassa kunnossa.

4 §
Muut varusteet

Radalla tulee olla vahinkotapausten varalle ainakin seuraavat varusteet:

1) ensiapuvälineet (huopa, paarit, ensiapulaukku);

2) raivauskalusto (kirves, kanki, sorkkarauta);

3) öljyntorjuntakalustoa;

4) tehokas käsivalaisin;

5) kaksi asianmukaisesti määräaikaistarkastettua käsisammutinta teholuokka 6 kg 27A, 144B (AB-III E), toinen opetustilassa ja toinen suojatussa tilassa liukasosuuksien läheisyydessä.

5 §
Ajoharjoitteluradan hyväksyminen

Rata on hyväksyttävä ennen sen käyttöönottoa ajo-oikeuden saantia varten annettavaan kuljettajaopetukseen.

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy radan otettavaksi käyttöön rataa hallitsevan yhteisön hakemuksesta. Hyväksymishakemukseen tulee liittää radan ja tilojen mitoitetut piirrokset, muut tarpeelliset selvitykset radan laitteista ja varusteista sekä radan järjestyssäännöt. Ajoneuvohallintokeskuksen edustaja tai rataa valvova tutkinnon vastaanottaja tarkastaa radan ennen hyväksymistä.

Hyväksyminen annetaan kerrallaan enintään viideksi vuodeksi ja se voidaan peruuttaa, ellei rata enää täytä hyväksymisen edellytyksiä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä kesäkuuta 1993 annettu liikenneministeriön päätös 1448/36/93 ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta ja varusteista sekä hyväksymisestä.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Matti Roine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.