193/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 14 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lihasta ja lihatuotteista 5 päivänä maaliskuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (138/1996) 14 § seuraavasti:

14 §
Pakkausmerkinnät

Teollisuuden valmistamassa jauhelihassa ja jauhelihasta valmistetuissa raakalihavalmisteissa tulee olla seuraavat merkinnät:

1) valmistuspäivä valmisteissa, joita ei ole tarkoitettu lopulliselle kuluttajalle sekä viimeinen käyttöajankohta;

2) maininta siitä, minkä eläinlajin lihasta tai maksasta valmiste on tehty;

3) käytettyjen lihalajien prosenttiosuudet tai painosuhde;

4) valmisteen rasvapitoisuus maininnalla "rasvapitoisuus enintään"; sekä

5) valmisteen sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista maininnalla "sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista enintään ... %".

Vähittäismyyntipaikassa valmistetussa jauhelihassa ja jauhetussa maksassa tulee olla seuraavat merkinnät:

1) edellä 1 momentin 1―3 kohdassa mainitut merkinnät; sekä

2) maininta pakastuksesta, jos valmistuksessa on käytetty pakastettuna varastoitua lihaa tai maksaa.

Muiden raakalihavalmisteiden pakkausmerkintöjen osalta on noudatettava, mitä 1 momentin 1―3 kohdassa säädetään.

Myytäessä raakalihavalmisteita pakkaamattomina tulee kuljetuspakkauksessa ilmoittaa valmisteiden valmistuspäivä tai tunnus, jonka perusteella se voidaan määrittää.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, on noudatettava, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.