189/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin ole säädetty.

2 §
Tarkastajien toiminnoista perittävät maksut

Geenitekniikkalain 7 §:n mukaisten tarkastajien toiminnot ovat valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu. Omakustannusarvo perustuu tuntihintaan, joka on 50 euroa.

3 §
Ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään 4 §:n mukaiset maksut, ovat:

1) geenitekniikka-asetuksen (821/1995) 18 §:ssä, sellaisena kuin se on asetuksessa (491/2000) tarkoitetun tiloja koskevan ilmoituksen käsittely;

2) geenitekniikka-asetuksen 19 ja 20 §:ssä, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa (491/2000) tarkoitettujen geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käyttöä koskevien ilmoitusten käsittely sekä geenitekniikkalain 14 a §:ssä, sellaisena kuin se on laissa (490/2000) mainitun kasveja ja eläimiä koskevan ilmoitusten käsittely;

3) geenitekniikka-asetuksen 26 §:ssä tarkoitetun tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevan ilmoituksen käsittely; ja

4) geenitekniikka-asetuksen 29 §:ssä tarkoitetun tuotteiden markkinoille luovuttamista koskevan ilmoituksen käsittely.

4 §
Maksut suoritteista

Tässä asetuksessa tarkoitetuista suoritteista peritään seuraavat maksut:

1) tiloja koskeva ilmoitus 340,00 euroa;

2) luokkaan 2 kuuluvan geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käytön aloittamista; koskeva ilmoitus 340,00 euroa

3) luokkaan 3 tai luokkaan 4 kuuluvan geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käytön aloittamista koskeva ilmoitus 850,00 euroa;

4) geenitekniikalla muunnettujen kasvien ja eläinten käytön aloittamista koskevaan geenitekniikkalain 14 a §:n mukaiseen ilmoitukseen sovelletaan kohtien 3 ja 4 mukaista hinnoittelua;

5) tutkimus- ja kehittämiskoetta koskeva ilmoitus 4 200,00 euroa; ja

6) tuotteiden markkinoille luovuttamista koskeva ilmoitus 8 400,00 euroa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2004 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Katariina Haavanlammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.