184/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista 5 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen (1170/2001) 2 § seuraavasti:

2 §
Avustusten hakuaika

Uuteen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen haetaan avustusta avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Uuteen rakennushankkeeseen tai suurehkoon peruskorjaukseen haetaan avustusta avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Näiden määräaikojen jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja avustuksia haetaan vuosittain avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen saapunut hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain erityisen painavasta syystä.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2004.

Asetusta sovelletaan vuoden 2004 määräaikoihin niin, että uuteen rakennushankkeeseen tai suurehkoon peruskorjaukseen on haettava avustusta avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tämän määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Janne Peräkylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.