165/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 45 ja 47 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 45 ja 47 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 894/1987, seuraavasti:

45 §

Vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä saa esittää lisäehdokkaaksi virkaan vaalikelpoista henkilöä, jonka kirjallinen suostumus samalla esitetään. Esitys on tehtävä kirjallisesti hiippakunnan piispalle vähintään kymmenen päivää ennen vaalitoimitusta. Piispa ilmoittaa ehdokkaan hyväksymisestä vaalintoimittajalle ja seurakunnanneuvostolle viimeistään kaksi päivää ennen vaalitoimitusta. Jos lisäehdokasta ei hyväksytä, hyväksymättä jättämisen syy on samalla ilmoitettava.

Vaalintoimittajan on vaalitoimituksen alussa ilmoitettava hyväksytyn lisäehdokkaan nimi. Jos vaali toimitetaan 41 §:n 2 momentin mukaisesti useassa paikassa, vaalintoimittajan on ilmoitettava hyväksytyn lisäehdokkaan nimi jokaisessa vaalipaikassa. Vaalitoimituksessa ei saa sallia keskustelua.

47 §

Hiippakunnan piispa nimittää tai määrää virkaan sen henkilön, joka 46 §:n 2 momentin mukaan on katsottava valituksi virkaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Jos virka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan lisäehdokkaan esittämisessä niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa silloin, kun virka julistettiin haettavaksi.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Vanhempi hallitussihteeri
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.