117/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus asian käsittelystä syrjintälautakunnassa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13 päivänä heinäkuuta 2001 annetun lain (660/2001) 7 j §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 22/2004:

1 §
Lautakunnan koolle kutsuminen

Syrjintälautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja, ja sen jaoston kutsuu koolle jaoston puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on estynyt, koollekutsujana toimii varapuheenjohtaja.

2 §
Esittely

Esittelijänä toimii puheenjohtajan määräämä lautakunnan virkamies.

3 §
Pöytäkirja

Lautakunnan ja jaoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleet jäsenet, käsiteltävinä olleet asiat, tehdyt päätökset ja eriävät mielipiteet. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Jaoston pöytäkirjan allekirjoittaa jaoston puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

4 §
Toimituskirjan allekirjoittaminen

Toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

5 §
Sihteerin nimittäminen

Lautakunnan sihteerin nimittää työministeriö.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Työministeri
Tarja Filatov

Johtaja
Mervi Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.