109/2004

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta 9 päivänä marraskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (938/2000) 5 § seuraavasti:

5 §
Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva juliste ja näyttötaulu

Myyntipaikalla on oltava jokaisesta automerkistä esillä direktiivin 1999/94/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2003/73/EY, liitteen III mukainen juliste tai näyttötaulu, jossa on kaikkien myyntipaikalla tai sen välityksellä myytävinä tai liisattavina olevien uusien automallien polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat tiedot. Juliste ja näyttötaulu on päivitettävä aina viimeistään kuuden kuukauden kuluttua edellisestä päivityksestä. Sähköisessä näyttötaulussa esitetyt tiedot on päivitettävä aina viimeistään kolmen kuukauden kuluttua edellisestä päivityksestä.

Sähköiseksi näyttötauluksi katsotaan myös näkyvästi esillä oleva, jatkuvasti käyttövalmis tietokoneen näyttöruutu, jolla esitettävät tiedot perustuvat Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään tietokantaan. Näyttöruudulla esitettävät tiedot on pyydettäessä tulostettava asiakkaan käyttöön myyntipaikalla.

Ajoneuvohallintokeskuksen on päivitettävä tietokanta aina kun siihen polttoaineen kulutustietojen muuttumisen vuoksi tai muusta syystä on tarvetta.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission direktiivi 2003/73/EY (32003L0073); EYVL N:o L 186, 25.7.2003, s. 34

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.