105/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 1, 3―5 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 673/2003 ja liite 2:n 1, 3―5 ja 7 kohta asetuksessa 243/2003, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2004 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2004 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.