103/2004

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 68 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 28 päivänä tammikuuta 2000 annetun asetuksen (65/2000) 2 §:n 5 kohta ja 68 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna valtioneuvoston asetuksella (94/2002):

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) pyyntialueella I järviä sekä sisä- ja ulkosaaristoa Suomen sisäisten aluevesien ulkorajaan asti, pyyntialueella II avomerialueita Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella leveyspiirin 59 00 P pohjoispuolella sekä pyyntialueella III muita merialueita Itämerellä rajanaan Pohjanmereen Tanskan ja Ruotsin välillä Skagenin leveyspiiri 57 44,8 P;


68 §
Siirtymäsäännökset

Se, joka on 15 päivänä helmikuuta 1993 ja 15 päivänä helmikuuta 2004 välisenä aikana työskennellyt jossakin tämän asetuksen mukaisessa päällystöasteen pätevyyskirjaa vastaavassa tehtävässä vähintään kolme vuotta, on oikeutettu hakemuksesta saamaan kyseisen pätevyyskirjan vielä viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2005.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2004.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.