55/2004

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista korvauksista

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun esitutkintalain (449/1987) 38 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 645/2003:

1 §
Soveltamisala

Valtion varoista maksetaan ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle korvausta matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Korvauksen määrä

Korvauksen määrän osalta on voimassa, mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen (813/1972) 2―8 §:ssä säädetään. Erityisestä syystä korvauksen määrästä voidaan poiketa.

3 §
Korvauksesta päättäminen

Korvauksesta päättää tutkinnanjohtaja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

4 §
Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan pankkisiirtona tai maksuosoituksena. Ryhmätunnistamistilaisuudessa läsnä olevalle maksu voidaan erityisestä syystä suorittaa käteisenä rahana.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Keijo Suuripää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.