54/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 9 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 4 a §:ään, sellaisena kuin se on liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 807/2002 uusi 5 momentti seuraavasti:

4 a §
Kuljettajaopetus linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten

Edellä 2 momentissa säädetystä D-luokan ajo-opetuksesta voidaan opetussuunnitelmassa vahvistaa enintään 15 tuntia annettavaksi simulaattorissa, jos laite teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan sekä liikenneympäristön ja -olosuhteet riittävästi huomioon ottaessaan soveltuu opetussuunnitelmassa nimettävien oppisisältöjen opetukseen D-luokan ajo-opetukselle asetettujen yleisten tavoitteiden mukaisesti. Simulaattorilla opetusta annettaessa opettajalla on oltava D-luokan ajo-opettajan kelpoisuus ja hänen on oltava mukana opetustilanteessa koko oppitunnin ajan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2006 toukokuun loppuun asti.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.