51/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan linja-autolla harjoitettavassa luvanvaraisessa linjaliikenteessä koko valtakunnan alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta silloin, kun matkan pituus ei ylitä 100 kilometriä.

Tämä asetus ei koske liikennettä, jonka harjoittaminen perustuu liikenne- ja viestintäministeriön, lääninhallituksen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopimukseen. Kuljetusmaksuihin sisältyy arvonlisävero.

2 §
Sarjaliput

Linjaliikenteessä on myytävä seuraavia sarjalippuja 25 prosentin alennuksella tämän asetuksen liitteen mukaisesta perushinnasta:

1) ostopäivästä 12 kuukauden ajan voimassa olevia liikenne- ja viestintäministeriön määrittelyjen mukaisia 44 matkan älykortteja, sekä

2) lukuvuoden voimassa olevia ja vain koulumatkoihin kelpaavia älykortteja, joiden kokonaishinta määräytyy suoritettujen matkojen määrän perusteella.

3 §
Lisämaksut ja -alennukset

Edellä 2 §:ssä mainitun lisäksi matkustajalta saadaan periä tarvittaessa lisämaksu pikavuorossa tai erillinen yömaksu.

Pikavuoromaksusta on annettava 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan.

Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perushinnasta.

4 §
Muita määräyksiä

Matkustajille tulee etukäteen tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen kelpoisuusehdoista.

Matkustaja voi maksaa matkansa ostamansa sarjalipun oikeuttamalla tai sitä lyhyemmällä matkalla.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ostetut sarjaliput on hyväksyttävä ilman hinnan korotusta ostohetkellä määräytyneen kelpoisuusajan mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista 10 päivänä joulukuuta 2002 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1125/2002).

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite

Matkan pituus enintään km Laskennallinen perushinta (yhdensuuntainen matka) euro 44 matkan älykortti euro
6 2,0818 68,70
9 2,2515 74,30
12 2,5303 83,50
16 2,8121 92,80
20 3,2606 107,60
25 3,8212 126,10
30 4,4212 145,90
35 5,0000 165,00
40 5,5303 182,50
45 6,0303 199,00
50 6,5000 214,50
60 7,6212 251,50
70 8,6606 285,80
80 9,6606 318,80
90 10,5818 349,20
100 11,4424 377,60

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.