9/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (424/2003) 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään upseerin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä vaadittavista suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista puolustusministeriön hallinnonalalla.

2 §
Upseerit puolustusministeriössä

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin ja osastoesiupseerin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

3 §
Upseerit puolustusvoimien suomenkielisissä ja kaksikielisissä viranomaisissa

Kielilain (423/2003) mukaan määräytyvässä puolustusvoimien suomenkielisessä joukko-osastossa, muussa suomenkielisessä viranomaisessa ja kaksikielisessä viranomaisessa, jonka enemmistön kieli on suomi, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena everstin ja kommodorin ja niitä ylempään virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Mitä 1 momentissa säädetään kelpoisuusvaatimuksesta, koskee myös muuhun upseerin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävää tai tehtävään määrättävää upseeria, joka on suorittanut maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa asetuksessa (668/1992) säädetyn sotatieteiden kandidaatin tai sotatieteiden maisterin tutkinnon.

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena upseerin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä on muiden kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen upseerien osalta suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja puolustusvoimien kaksikielisessä viranomaisessa, jonka enemmistön kieli on suomi, lisäksi ruotsin kielen hyvä ymmärtämisen taito.

4 §
Upseerit puolustusvoimien ruotsinkielisessä viranomaisessa

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena puolustusvoimien ruotsinkielisen joukko-osaston upseerin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, suomen kielen taitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on hyvä suullinen taito everstiluutnantin ja komentajan ja niitä alempaan virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä, jos nimitettävä tai tehtävään määrättävä ei ole suorittanut 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2004

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.