5/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMa haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta1) 80/03 7.1.2004 15.1.2004
MMMa tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta2) 81/03 7.1.2004 15.1.2004

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

1) (Nro 80/03)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY (32002L0032); EYVL N:o L 140, 30.5.2002, s. 10
Komission direktiivi 2003/57/EY (32003L0057); EUVL N:o L 151, 19.6.2003, s. 38
Komission direktiivi 2003/100/EY (32003L0100); EUVL N:o L 285, 1.11.2003, s. 33
2) (Nro 81/03)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1831/2003 (32003R1831); EUVL N:o L 268, 18.10.2003, s. 29

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Marita Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.