Säädökset alkuperäisinä: 2003

950/2003
Laki Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
949/2003
Laki Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
948/2003
Laki Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
947/2003
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
946/2003
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
945/2003
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta
944/2003
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
943/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
942/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
941/2003
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta
940/2003
Luotsauslaki
939/2003
Laki Merenkulkulaitoksesta
938/2003
Laki Luotsausliikelaitoksesta
937/2003
Laki Varustamoliikelaitoksesta
936/2003
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
935/2003
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
934/2003
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
933/2003
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
932/2003
Vuoden 2003 toinen lisätalousarvio
931/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
930/2003
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta
929/2003
Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
928/2003
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
927/2003
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
926/2003
Laki työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta
925/2003
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta
924/2003
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
923/2003
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta
922/2003
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
921/2003
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
920/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 työttömyysvakuutusmaksuista
919/2003
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
918/2003
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
917/2003
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
916/2003
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
915/2003
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004
914/2003
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
913/2003
Laki talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
912/2003
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa
911/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen lfa-lisän ja lisätuen maksatuksesta
910/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2002/2003
909/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
908/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
907/2003
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
906/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
905/2003
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista
904/2003
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
903/2003
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2003
902/2003
Verohallituksen päätös yrityksen verottamisesta Konserniverokeskuksessa
901/2003
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.