Säädökset alkuperäisinä: 2003

1050/2003
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2004 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1049/2003
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1048/2003
Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta
1047/2003
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta
1046/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1045/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1044/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1043/2003
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1042/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
1041/2003
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1040/2003
Eduskunnan päätös suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa
1039/2003
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1038/2003
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1037/2003
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1036/2003
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä
1035/2003
Valtioneuvoston asetus työsuojelupiireistä
1034/2003
Laki kuntalain 52 ja 71 §:n muuttamisesta
1033/2003
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1032/2003
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 ja 84 §:n muuttamisesta
1031/2003
Laki yrityskiinnityslain 26 ja 36 §:n muuttamisesta
1030/2003
Laki vesilain 16 luvun 8 §:n muuttamisesta
1029/2003
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1028/2003
Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1027/2003
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1026/2003
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 4 a ja 18 §:n muuttamisesta
1025/2003
Laki uhkasakkolain 22 §:n muuttamisesta
1024/2003
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1023/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
1022/2003
Valtiovarainministeriön asetus rahataiteen juhlarahasta
1021/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1020/2003
Valtioneuvoston päätös tieteellisistä keskuskirjastoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1019/2003
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista
1018/2003
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1017/2003
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1016/2003
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
1015/2003
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1014/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetun työministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
1013/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1012/2003
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1011/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1010/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1009/2003
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta
1008/2003
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1007/2003
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
1006/2003
Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta
1005/2003
Vuoden 2004 veroasteikkolaki
1004/2003
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
1003/2003
Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
1002/2003
Verohallituksen päätös vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1001/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneturvan julkisiin hallintotehtäviin liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.