Säädökset alkuperäisinä: 2003

1200/2003
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
1199/2003
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1198/2003
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta
1197/2003
Laki eduskunnan virkamiehistä
1196/2003
Laki Senaatti-kiinteistöistä
1195/2003
Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta
1194/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta
1193/2003
Laki kansaneläkelain 59 a §:n muuttamisesta
1192/2003
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 7 ja 13 §:n muuttamisesta
1191/2003
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1190/2003
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1189/2003
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 1 §:n muuttamisesta
1188/2003
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1187/2003
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1186/2003
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1185/2003
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1184/2003
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1183/2003
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1182/2003
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1181/2003
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
1180/2003
Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta
1179/2003
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1178/2003
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1177/2003
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1176/2003
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1175/2003
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1174/2003
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1173/2003
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
1172/2003
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1171/2003
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1170/2003
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1169/2003
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1168/2003
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1167/2003
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1166/2003
Valtioneuvoston asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1165/2003
Valtioneuvoston asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1164/2003
Valtioneuvoston asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1163/2003
Valtioneuvoston asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1162/2003
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1161/2003
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1160/2003
Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta
1159/2003
Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1158/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 a §:ssä tarkoitetun korvausvastuun täydennysmaksun perinnästä
1157/2003
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 17 §:n muuttamisesta
1156/2003
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1155/2003
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1154/2003
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1153/2003
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1152/2003
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1151/2003
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.