Säädökset alkuperäisinä: 2003

150/2003
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista
149/2003
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
148/2003
Valtioneuvoston asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
147/2003
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta
146/2003
Valtioneuvoston asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
145/2003
Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
144/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
143/2003
Laki tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
142/2003
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
141/2003
Laki vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä
140/2003
Laki tapaturmavakuutuslain 43 §:n muuttamisesta
139/2003
Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta
138/2003
Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta
137/2003
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
136/2003
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
135/2003
Laki kansaneläkelain 73 §:n muuttamisesta
134/2003
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n muuttamisesta
133/2003
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
132/2003
Vakuutusoikeuslaki
131/2003
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta
130/2003
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
129/2003
Laki aravalain 15 b §:n muuttamisesta
128/2003
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
127/2003
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
126/2003
Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista
125/2003
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
124/2003
Valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta
123/2003
Valtioneuvoston asetus Leivonmäen kansallispuistosta
122/2003
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
121/2003
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
120/2003
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
119/2003
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
118/2003
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
117/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
116/2003
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
115/2003
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
114/2003
Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta
113/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta
112/2003
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
111/2003
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
110/2003
Laki yhteisaluelain 16 §:n muuttamisesta
109/2003
Yhteismetsälaki
108/2003
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
107/2003
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 24 ja 26 §:n muuttamisesta
106/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 44 §:n muuttamisesta
105/2003
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 22 §:n muuttamisesta
104/2003
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
103/2003
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaansaattamisesta
102/2003
Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
101/2003
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.