Säädökset alkuperäisinä: 2003

200/2003
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
199/2003
Laki Ratahallintokeskuksesta
198/2003
Rautatielaki
197/2003
Laki Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
196/2003
Laki Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
195/2003
Laki Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
194/2003
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajan erityistuesta
193/2003
Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
192/2003
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
191/2003
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
190/2003
Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta
189/2003
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
188/2003
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
187/2003
Laki kuntoutusrahalain 5 ja 14 §:n muuttamisesta
186/2003
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
185/2003
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
184/2003
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 kiinteistöveron eräpäivistä
183/2003
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2002
182/2003
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen julkisesta ja yleisestä hakumenettelystä
181/2003
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
180/2003
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
179/2003
Laki tullilain muuttamisesta
178/2003
Laki hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
177/2003
Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta
176/2003
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
175/2003
Laki valtioneuvostosta
174/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2003 haussa
173/2003
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
172/2003
Valtioneuvoston asetus asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista
171/2003
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003
170/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
169/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
168/2003
Sisäasiainministeriön asetus viranomaisradioverkon maksullisista suoritteista
167/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta
166/2003
Valtioneuvoston asetus Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
165/2003
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta
164/2003
Valtioneuvoston asetus LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
163/2003
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä
162/2003
Laki Egyptin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
161/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2002 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
160/2003
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä
159/2003
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
158/2003
Valtioneuvoston asetus Lounais-Suomen vankilan perustamisesta sekä Turun vankilan ja Turun tutkintavankilan lakkauttamisesta
157/2003
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
156/2003
Laki lasten päivähoidosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
155/2003
Laki sosiaalihuoltolain 6 ja 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
154/2003
Laki kalastuslain muuttamisesta
153/2003
Valtiovarainministeriön asetus Anders Chydeniuksen juhlarahasta
152/2003
Valtioneuvoston asetus luotsausasetuksen 7 §:n muuttamisesta
151/2003
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.