Säädökset alkuperäisinä: 2003

250/2003
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
249/2003
Valtioneuvoston asetus diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista annetun asetuksen muuttamisesta
248/2003
Tasavallan presidentin asetus Brysselissä 1890 kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa annetun asetuksen ja sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
247/2003
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
246/2003
Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
245/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta
244/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
243/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
242/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2003
241/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
240/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
239/2003
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
238/2003
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
237/2003
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta
236/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
235/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista
234/2003
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
233/2003
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
232/2003
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen voimaansaattamisesta sekä merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
231/2003
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta
230/2003
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä
229/2003
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
228/2003
Verkkotunnuslaki
227/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
226/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
225/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista
224/2003
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
223/2003
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
222/2003
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
221/2003
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
220/2003
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
219/2003
Laki kotikuntalain 1 ja 7 §:n muuttamisesta
218/2003
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
217/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2002 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2002 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
216/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2003
215/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2003
214/2003
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
213/2003
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta
212/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
211/2003
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
210/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta
209/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
208/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta
207/2003
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta
206/2003
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
205/2003
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta
204/2003
Laki opintotukilain muuttamisesta
203/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
202/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
201/2003
Laki rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.