Säädökset alkuperäisinä: 2003

300/2003
Laki henkilökorttilain muuttamisesta
299/2003
Laki väestötietolain muuttamisesta
298/2003
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta
297/2003
Laki rikoslain muuttamisesta
296/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
295/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003
294/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
293/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kaustisen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
292/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Halsuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
291/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Harjavallan kaupunkiin ja Kullaan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
290/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siuntion kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
289/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
288/2003
Valtioneuvoston asetus turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta
287/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus sivutuoteasetuksen valvonnasta hygienialain mukaisissa laitoksissa ja kalastusaluksissa
286/2003
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
285/2003
Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta
284/2003
Opetusministeriön päätös Suomen Helluntaikirkko (Pingstkyrkan i Finland) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnanmerkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
283/2003
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 34 §:n muuttamisesta
282/2003
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
281/2003
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
280/2003
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
279/2003
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
278/2003
Laki Liikenneturvasta
277/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
276/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2003 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
275/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
274/2003
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
273/2003
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
272/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
271/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2002 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
270/2003
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta
269/2003
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
268/2003
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
267/2003
Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
266/2003
Laki autoverolain muuttamisesta
265/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
264/2003
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 40 §:n muuttamisesta
263/2003
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 7 ja 28 §:n muuttamisesta
262/2003
Valtioneuvoston ohjesääntö
261/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
260/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
259/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella
258/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
257/2003
Opetusministeriön asetus ylemmän korkeakoulututkinnon opintotuen enimmäisajasta ja sen pidentämisen perusteista
256/2003
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
255/2003
Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi
254/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
253/2003
Valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
252/2003
Valtioneuvoston asetus ammattitautiasetuksen 3 §:n muuttamisesta
251/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.