Säädökset alkuperäisinä: 2003

350/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan toimintapääomasta
349/2003
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
348/2003
Tasavallan presidentin asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta
347/2003
Tasavallan presidentin asetus aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
346/2003
Tasavallan presidentin asetus Avoin taivas -sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
345/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
344/2003
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta
343/2003
Laki Kainuun hallintokokeilusta
342/2003
Valtioneuvoston asetus tullilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
341/2003
Tasavallan presidentin asetus Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
340/2003
Laki autoverolain 12 §:n muuttamisesta
339/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
338/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
337/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
336/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
335/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljelystarkastusten suorittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
334/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
333/2003
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
332/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
331/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
330/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
329/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
328/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
327/2003
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
326/2003
Laki kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta
325/2003
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
324/2003
Verohallituksen päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
323/2003
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 jääkiekon MM-kisojen juhlarahasta
322/2003
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
321/2003
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
320/2003
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
319/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2002 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2002 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2002 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2002 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
318/2003
Valtioneuvoston asetus eräille turkistarhaajille maksettavasta korvauksesta
317/2003
Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
316/2003
Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta
315/2003
Valtioneuvoston asetus hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
314/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
313/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
312/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
311/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 2000 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle
310/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköntuotannon tukeen oikeutetun sähkön määrittämisestä
309/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista
308/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
307/2003
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 34 §:n muuttamisesta
306/2003
Palosuojelurahastolaki
305/2003
Laki kuntalain muuttamisesta
304/2003
Laki kunnallisesta viranhaltijasta
303/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun asetuksen muuttamisesta
302/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatalouden investointitukien hakuajan alkamisesta
301/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaloiden rakentamista ja puutarhatalouden isoja investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.