Säädökset alkuperäisinä: 2003

400/2003
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
399/2003
Laki radiolain muuttamisesta
398/2003
Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta
397/2003
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
396/2003
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
395/2003
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta
394/2003
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
393/2003
Viestintämarkkinalaki
392/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
391/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
390/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
389/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
388/2003
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
387/2003
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
386/2003
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kuningaskunnan kanssa toimenpiteistä televisiolähetysten vastaanottamisen parantamiseksi tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
385/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Perun välillä ympäristöhankkeen II vaiheesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
384/2003
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun kumoamisesta
383/2003
Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta
382/2003
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 8 luvun 13 §:n muuttamisesta
381/2003
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
380/2003
Opetusministeriön työjärjestys
379/2003
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä
378/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkökustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
377/2003
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
376/2003
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
375/2003
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
374/2003
Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
373/2003
Valtioneuvoston asetus EU-asioiden komiteasta
372/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta
371/2003
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
370/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
369/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
368/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
367/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
366/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista
365/2003
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
364/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
363/2003
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
362/2003
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta
361/2003
Laki rikoslain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
360/2003
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
359/2003
Kansalaisuuslaki
358/2003
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta
357/2003
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
356/2003
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta
355/2003
Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoihin
354/2003
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista
353/2003
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä
352/2003
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
351/2003
Ammattikorkeakoululaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.