Säädökset alkuperäisinä: 2003

1300/2003
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
1299/2003
Laki tullilain muuttamisesta
1298/2003
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1297/2003
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1296/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1295/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1294/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 liikenneturvallisuusmaksusta
1293/2003
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1292/2003
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
1291/2003
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1290/2003
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun muuttamisesta
1289/2003
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
1288/2003
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
1287/2003
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1286/2003
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
1285/2003
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
1284/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä
1283/2003
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta
1282/2003
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1281/2003
Ajoneuvoverolaki
1280/2003
Laki polttoainemaksusta
1279/2003
Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
1278/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1277/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1276/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1275/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1274/2003
Laki kirkkolain muuttamisesta
1273/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1272/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
1271/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta
1270/2003
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1269/2003
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2004
1268/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1267/2003
Laki Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1266/2003
Laki Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1265/2003
Laki Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1264/2003
Laki Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1263/2003
Laki Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1262/2003
Laki Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1261/2003
Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1260/2003
Laki Tšekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1259/2003
Laki Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1258/2003
Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista
1257/2003
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1256/2003
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1255/2003
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1254/2003
Työministeriön työjärjestys
1253/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1252/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1251/2003
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.