Säädökset alkuperäisinä: 2003

450/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 metsänhoitomaksun perusteesta
449/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
448/2003
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karijoen ja Isojoen kuntien välillä
447/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hunajasta
446/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sokereista
445/2003
Laki maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
444/2003
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
443/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
442/2003
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
441/2003
Sisäasiainministeriön asetus eräästä liikkumis- ja oleskelurajoituksesta
440/2003
Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
439/2003
Valtioneuvoston asetus Saaristomeren kansallispuistosta annetun asetuksen 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
438/2003
Valtioneuvoston asetus Saaristomeren neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
437/2003
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
436/2003
Valtioneuvoston asetus asuntoneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
435/2003
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
434/2003
Hallintolaki
433/2003
Laki kuntajakolain 3 §:n muuttamisesta
432/2003
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
431/2003
Laki kansanterveyslain 28 §:n muuttamisesta
430/2003
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
429/2003
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
428/2003
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
427/2003
Laki esitutkintalain muuttamisesta
426/2003
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
425/2003
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
424/2003
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
423/2003
Kielilaki
422/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta kylvösiementuotannossa
421/2003
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
420/2003
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
419/2003
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
418/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräille turkistarhaajille maksettavan korvauksen maksamisesta
417/2003
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Virtain kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan välillä
416/2003
Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
415/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
414/2003
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
413/2003
Ilmailulaitoksen ilmoitus ilmailumääräyksestä
412/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
411/2003
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2006–2007
410/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
409/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
408/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista
407/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
406/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
405/2003
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
404/2003
Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta
403/2003
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
402/2003
Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta
401/2003
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.