Säädökset alkuperäisinä: 2003

550/2003
Kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki
549/2003
Kunnallinen eläkelaki
548/2003
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
547/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
546/2003
Valtioneuvoston päätös Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan ja Virtasalmen kuntien lakkauttamisesta ja uuden Pieksänmaan kunnan perustamisesta
545/2003
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 ja 23 §:n muuttamisesta
544/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
543/2003
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä
542/2003
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
541/2003
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä
540/2003
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
539/2003
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 ja 12 §:n kumoamisesta
538/2003
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
537/2003
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
536/2003
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
535/2003
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
534/2003
Laki sotilaskurinpitolain 8 ja 38 §:n muuttamisesta
533/2003
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 35 §:n muuttamisesta
532/2003
Laki mielenterveyslain 22 d §:n muuttamisesta
531/2003
Laki aluevalvontalain 31 §:n muuttamisesta
530/2003
Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
529/2003
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n muuttamisesta
528/2003
Laki ulosottolain 3 luvun 30 §:n muuttamisesta
527/2003
Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta
526/2003
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
525/2003
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
524/2003
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
523/2003
Laki ilmailulain 37 §:n muuttamisesta
522/2003
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
521/2003
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 5 luvun muuttamisesta
520/2003
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
519/2003
Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta
518/2003
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 24 ja 51 §:n muuttamisesta
517/2003
Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta
516/2003
Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta
515/2003
Laki rikoslain muuttamisesta
514/2003
Laki rikoslain muuttamisesta
513/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
512/2003
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
511/2003
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
510/2003
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
509/2003
Laki lukiolain muuttamisesta
508/2003
Laki perusopetuslain muuttamisesta
507/2003
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
506/2003
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
505/2003
Laki kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta
504/2003
Laki valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta
503/2003
Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta
502/2003
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
501/2003
Laki työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.