Säädökset alkuperäisinä: 2003

650/2003
Laki rikoslain 10 luvun 9 §:n muuttamisesta
649/2003
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
648/2003
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
647/2003
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun muuttamisesta
646/2003
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
645/2003
Laki esitutkintalain muuttamisesta
644/2003
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
643/2003
Laki sairausvakuutuslain 15 ja 27 §:n muuttamisesta
642/2003
Laki kuntoutusrahalain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
641/2003
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
640/2003
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
639/2003
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
638/2003
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
637/2003
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
636/2003
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
635/2003
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
634/2003
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
633/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
632/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
631/2003
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
630/2003
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
629/2003
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
628/2003
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
627/2003
Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta
626/2003
Laki kirkkolain muuttamisesta
625/2003
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta
624/2003
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
623/2003
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
622/2003
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
621/2003
Laki tieliikennelain muuttamisesta
620/2003
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 23 §:n 1 momentin ja 24 §:n kumoamisesta
619/2003
Laki kuntajakolain 31 §:n muuttamisesta
618/2003
Laki kuntalain 7 §:n kumoamisesta
617/2003
Laki teräaselain kumoamisesta
616/2003
Laki alkoholilain 58 §:n muuttamisesta
615/2003
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
614/2003
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
613/2003
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n ja 17 luvun 13 §:n muuttamisesta
612/2003
Järjestyslaki
611/2003
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
610/2003
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
609/2003
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
608/2003
Verohallituksen päätös palkansaajan pidätysprosentin alentamisesta
607/2003
Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta
606/2003
Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta
605/2003
Rataverolaki
604/2003
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta
603/2003
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
602/2003
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta
601/2003
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.