Säädökset alkuperäisinä: 2003

700/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
699/2003
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä voimakeinojen käyttämisessä ja kulkuneuvon pysäyttämisessä
698/2003
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta
697/2003
Laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille
696/2003
Laki valmiuslain muuttamisesta
695/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus toimilupahakemusten ja teletoimintailmoitusten sisällöstä
694/2003
Valtioneuvoston asetus tiettyjä atsoväriaineita ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
693/2003
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
692/2003
Laki konkurssisäännön 6 ja 25 §:n muuttamisesta
691/2003
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 §:n muuttamisesta
690/2003
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
689/2003
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 45 §:n muuttamisesta
688/2003
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta
687/2003
Laki osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 §:n muuttamisesta
686/2003
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 §:n muuttamisesta
685/2003
Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta
684/2003
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
683/2003
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
682/2003
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
681/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden ulosottoasetuksen säännösten kumoamisesta
680/2003
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
679/2003
Laki ulosottolain muuttamisesta
678/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
677/2003
Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
676/2003
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Ilmajoen ja Peräseinäjoen kuntien välillä
675/2003
Valtioneuvoston asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta
674/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 36 §:n muuttamisesta
673/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
672/2003
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
671/2003
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2002/2003
670/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
669/2003
Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
668/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
667/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
666/2003
Sisäasiainministeriön asetus vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
665/2003
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä
664/2003
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
663/2003
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
662/2003
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 21 ja 33 §:n muuttamisesta
661/2003
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
660/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
659/2003
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
658/2003
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
657/2003
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
656/2003
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
655/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
654/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
653/2003
Laki asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta
652/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä sekä lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
651/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.