Säädökset alkuperäisinä: 2003

750/2003
Valtioneuvoston asetus teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
749/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän federaation välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
748/2003
Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta
747/2003
Laki osuuskuntalain 8 luvun 6 §:n ja 19 luvun 10 §:n muuttamisesta
746/2003
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta
745/2003
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta
744/2003
Laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta
743/2003
Laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta
742/2003
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta
741/2003
Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta
740/2003
Laki osakeyhtiölain 12 ja 13 luvun muuttamisesta
739/2003
Laki maanvuokralain muuttamisesta
738/2003
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
737/2003
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta
736/2003
Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta
735/2003
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta
734/2003
Laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta
733/2003
Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta
732/2003
Laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta
731/2003
Laki avioliittolain muuttamisesta
730/2003
Laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta
729/2003
Laki julkisesta haasteesta
728/2003
Laki velan vanhentumisesta
727/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
726/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
725/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
724/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
723/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
722/2003
Tasavallan presidentin asetus Malawin kanssa yhteistyöstä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistohankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
721/2003
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
720/2003
Laki aravarajoituslain 23 §:n muuttamisesta
719/2003
Laki aravalain muuttamisesta
718/2003
Laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
717/2003
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
716/2003
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta
715/2003
Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta
714/2003
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
713/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
712/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
711/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
710/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
709/2003
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
708/2003
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
707/2003
Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta
706/2003
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta
705/2003
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
704/2003
Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta
703/2003
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
702/2003
Laki kasvinterveyden suojelemisesta
701/2003
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.