Säädökset alkuperäisinä: 2003

800/2003
Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta
799/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien hyväksymisestä ja rahastotuen hakemisesta
798/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
797/2003
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja ympäristöhallinnon kehittämisestä Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
796/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinperäisen aineksen keruusta jätevedestä siirtymäkaudella
795/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
794/2003
Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta
793/2003
Ympäristöministeriön asetus asumisoikeushakemuksen kaavasta
792/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
791/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2003
790/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 1995―1999 luonnonhaittakorvauksen sekä ohjelmakauden 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2003
789/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
788/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
787/2003
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
786/2003
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta
785/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
784/2003
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
783/2003
Valtioneuvoston asetus alailmakehän otsonista
782/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
781/2003
Valtiovarainministeriön asetus Mannerheim ja Pietari 2003 -juhlarahasta
780/2003
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
779/2003
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
778/2003
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
777/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
776/2003
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteen voimaansaattamisesta
775/2003
Tasavallan presidentin asetus Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
774/2003
Laki tullilain muuttamisesta
773/2003
Verohallituksen päätös muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
772/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
771/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta
770/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta
769/2003
Sisäasiainministeriön työjärjestys
768/2003
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
767/2003
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
766/2003
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
765/2003
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
764/2003
Laki ampuma-aselain 113 §:n 3 momentin kumoamisesta
763/2003
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
762/2003
Laki hätäkeskuslain muuttamisesta
761/2003
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
760/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
759/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
758/2003
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
757/2003
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
756/2003
Tasavallan presidentin asetus valtionhallinnon tietohallinnosta annetun asetuksen kumoamisesta
755/2003
Verohallituksen päätös vuoden 2003 kiinteistöverotuksen päättymisestä
754/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
753/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
752/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
751/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.