Säädökset alkuperäisinä: 2003

850/2003
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen avusta keuhkosairausohjelmalle Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
849/2003
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
848/2003
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan tunnuksista
847/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Qatarin välillä taloudellisesta, kaupallisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
846/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien vuoden 2003 sopimusten maksatuksesta vuonna 2003
845/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta
844/2003
Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista
843/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
842/2003
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2002 ennakonpalautusten maksamisesta
841/2003
Laki rikoslain muuttamisesta
840/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 EU:n siementuotannon tuen ja vuoden 2003 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
839/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
838/2003
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta
837/2003
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2004
836/2003
Tasavallan presidentin asetus Itä-Niilin teknisen aluetoimiston kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
835/2003
Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa yhteistyöstä opetushallinnon kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
834/2003
Tasavallan presidentin asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
833/2003
Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun muuttamisesta
832/2003
Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
831/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
830/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
829/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 1 liitteen muuttamisesta
828/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2003
827/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
826/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
825/2003
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
824/2003
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta
823/2003
Valtioneuvoston asetus kuntoutusasiain neuvottelukunnasta
822/2003
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen 3 §:n muuttamisesta
821/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 32 a §:n muuttamisesta
820/2003
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
819/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 EU:n siementuotannon tuen ja vuoden 2003 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
818/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
817/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
816/2003
Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
815/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
814/2003
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta
813/2003
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 24 ja 31 §:n muuttamisesta
812/2003
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n muuttamisesta
811/2003
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
810/2003
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston tietohallinnon johtoryhmästä
809/2003
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
808/2003
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
807/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista
806/2003
Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta
805/2003
Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta
804/2003
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
803/2003
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista annetun Verohallituksen päätöksen 1 §:n muuttamisesta
802/2003
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2002 verotuksen päättymisestä
801/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen valtionlainojen korosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.