Säädökset alkuperäisinä: 2003

900/2003
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen 96 §:n muuttamisesta
899/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
898/2003
Ympäristöministeriön työjärjestys
897/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta
896/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
895/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
894/2003
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
893/2003
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
892/2003
Valtioneuvoston asetus vaalilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
891/2003
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
890/2003
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
889/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Euran kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
888/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kiikoisten kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
887/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Punkalaitumen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
886/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nakkilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
885/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
884/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Someron kaupunkiin ja Tammelan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
883/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Töysän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
882/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Evijärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
881/2003
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
880/2003
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
879/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2003 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
878/2003
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
877/2003
Valtioneuvoston asetus tietokantojen erityissuojan soveltamisesta Mansaaresta peräisin oleviin suojan kohteisiin
876/2003
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
875/2003
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta
874/2003
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
873/2003
Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä rikosten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
872/2003
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Paiden bioenergiaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
871/2003
Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta
870/2003
Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
869/2003
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
868/2003
Laki vaalilain muuttamisesta
867/2003
Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta
866/2003
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
865/2003
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
864/2003
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
863/2003
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
862/2003
Opetusministeriön päätös Finlands svenska pingstsamfund (FSP) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
861/2003
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta
860/2003
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
859/2003
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
858/2003
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
857/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa satovuonna 2003/2004
856/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
855/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
854/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
853/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousminis-teriön asetuksen muuttamisesta
852/2003
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
851/2003
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.