1392/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 65 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta 10 päivänä huhtikuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (295/2003) 1 §:n 1 momentti ja 65 §:n 3 momentti, seuraavasti:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion vuoden 2004 talousarvion momentin 30.14.49, 30.14.61 ja 30.14.62 myöntämisvaltuuden ja määrärahan sekä maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2004 käyttösuunnitelmassa osoitettavien varojen käyttämisestä myönnettäessä ja maksettaessa tukea 2 momentin mukaisiin tarkoituksiin.


11 luku

Erinäiset säännökset

65 §
Voimaantulo

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja myöntämisvaltuuksia ja varoja voidaan lisäksi käyttää niihin aikaisintaan 10 päivänä huhtikuuta 2000 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 vireille tulleisiin hakemuksiin, soveltaen niitä säädöksiä, jotka olivat voimassa hakemuksen vireille tullessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen tulleisiin hakemuksiin vain siltä osin kuin hakemukset koskevat 26 ja 27 §:ssä, 36 §:ssä, 37 §:ssä, lukuun ottamatta viimeksi mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdassa, 38 §:ssä ja maatilan muun yritystoiminnan osalta 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua tukea.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Hannu Porkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.