1292/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (93/1996) 15 § seuraavasti:

15 §
Kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoon- pano

Kehittämiskeskuksen johtokunnassa on oltava kaksi valtion edustajaa, joista toinen edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, yksi metsäteollisuuden edustaja ja kolme metsäkeskusten edustajaa, joista vähintään yhden tulee olla metsäkeskuksen johtaja.

Metsäkeskuksia edustavien jäsenten nimittämisestä säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n 2 momentissa. Jäseniä nimitettäessä otetaan huomioon maan eri osat ja alueellinen tasapuolisuus. Jäsenehdotuksen tekee metsäkeskuksen johtokunta. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarpeelliset hallinnolliset määräykset metsäkeskuksia edustavien jäsenehdokkaiden valintamenettelystä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää edustavimmalta metsäteollisuuden järjestöltä ehdotuksen ehdokkaiksi metsäteollisuutta edustavaksi jäseneksi johtokuntaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.