1285/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 90 §:n, sellaisena kuin se on laissa 505/1998,

30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 211 §:n 1 momentin,

20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 57 §:n,

20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 37 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1560/1995,

29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 52 §:n 3 momentin,

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 22 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1563/1995,

4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 38 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1576/1995,

työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 14 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 543/1985,

12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 53 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 507/1998,

26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/1992) 18 §:n 3 momentin,

eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/1966) 7 §:n, sellaisena kuin se on laissa 543/1996,

29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 50 §:n 2 momentin,

29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 50 §:n 3 momentin,

30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 61 §:n ja

polttoainemaksusta 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1280/2003) 31 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä lykkäystä verojen, maksujen tai vastaavanlaisten suoritusten maksamiselle sen mukaan kuin erikseen säädetään.

2 §

Lykkäys myönnetään ehdolla, että lykätyn määrän suorittamisesta annetaan hyväksyttävä vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin myöntää vakuutta vaatimatta maksettavan määrän vähäisyyden, lykkäysajan lyhyyden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Veroviraston kannettavina oleville veroille ja maksuille myönnetään vakuutta vaatimatta lykkäystä ainoastaan ehdolla, että lykkäys ei estä veronkuittausta lykätyn määrän sekä sille mahdollisesti perittävän koron suoritukseksi.

3 §

Verolle, maksulle tai vastaavanlaiselle suoritukselle, jonka maksamiselle on myönnetty lykkäystä, peritään lykkäysajalta korkoa, joka lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 4 §:ssä viivekorosta säädetään. Erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan kuitenkin myöntää ilman korkoa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Asetusta sovelletaan lykkäykseen, joka myönnetään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin niin, että lykkäyskorko lasketaan asetuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta tuolloin voimassa olleessa päätöksessä määrätyllä tavalla.

Lykkäyskorko lasketaan tämän asetuksen mukaisesti myös ennen asetuksen voimaantuloa myönnetylle lykkäykselle asetuksen voimaantulopäivästä lukien.

Tämän päätöksen ehtoja sovelletaan myös lykkäykseen, joka myönnetään päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja johon muutoin soveltuvat aikaisemmin voimassa olleet sellaiset säännökset, joilla valtiovarainministeriölle on annettu valtuus määrätä lykkäyksen ehdoista.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden verojen lykkäyksen ehdoista 11 päivänä joulukuuta 1997 annettu valtiovarainministeriön päätös (1130/1997).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.