1284/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, ja 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 64 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun investointituen ja 2 kohdassa tarkoitetun nuorten viljelijöiden aloitustuen sekä 21 §:n mukaisten maanostolainojen ja 22 §:n mukaisen asuntorahoitusta koskevan tuen hakuaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003.

2 §

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 18 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun investointituen ja 2 kohdassa tarkoitetun nuorten viljelijöiden aloitustuen sekä 12 §:n mukaisen maanoston tuen ja 13 §:n mukaisten asuntorahoituksen valtionlainojen hakuaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä 12 päivänä joulukuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1224/2001), sikaloiden rakentamista ja puutarhatalouden isoja investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä 4 päivänä joulukuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1001/2002), sikaloiden rakentamista ja puutarhatalouden isoja investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä 10 päivänä huhtikuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (301/2003) ja eräiden maatalouden investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä 4 päivänä joulukuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (996/2003).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.