1257/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 27 päivänä tammikuuta 2003 antamansa päätöksen (53/2003) 2 luvun otsikon sekä 10 §:n 1 momentin sekä lisännyt uuden 3 a §:n seuraavasti:


2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta, merityötulosta ja ulkomaantyötulosta


3 a §

Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan Suomessa vakuutetun palkasta 1,5 %:n suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään sairausvakuutuslain 33 §:n 1 momentissa (703/2003) tarkoitettua vakuutuspalkkaa, jos vakuutuspalkka on määritelty työntekijän ja työnantajan kesken. Jos vakuutuspalkkaa ei ole määritelty, ennakonpidätys toimitetaan rahapalkan perusteella.


10 §

Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansiopäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahan suuruisesta koulutustuesta sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisesta starttirahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulutustuki maksetaan korotettuna, niin palkkaa varten määrättyjä pidätysprosentteja korotetaan edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä. Myös portaikkoverokortin muita pidätysprosentteja kuin 0-prosenttia korotetaan. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.


13 luku

Voimaantulo

24 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Päätöstä sovelletaan 1.1.2004 alkaen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.