1252/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan metsätalouden ympäristötuesta 11 päivänä helmikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1306/2001, 6 §:n otsikko, 8 § ja 10 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristötukihakemuksen kohteena olevan metsän hakkuuarvo on yli 4 000 euroa tai yli neljä prosenttia hakijan saman kunnan alueella omistamien kaikkien metsien, mukaan luettuna ympäristötukihakemuksen kohteena oleva metsä, hakkuuarvosta.


6 §
Ympäristötuen laskentaperusteet

8 §
Ympäristötukisopimuksen voimassaolo

Ympäristötukisopimus on voimassa kymmenen vuotta.

10 §
Ympäristötuen maksaminen

Metsäkeskus maksaa ympäristötuen yhdessä erässä sopimuskauden alkaessa. Jos ympäristötukeen käytettävissä olevat valtion talousarvion määrärahat eivät riitä ympäristötuen maksamiseen kertasuorituksena, voidaan yli 10 000 euron tuki maksaa yhtä useammassa erässä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tätä asetusta sovelletaan myös hakemuksiin, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat vireillä. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin ympäristötukisopimuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Kirsi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.