1250/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 7 päivän huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 315/2001:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu ilman rikosseuraamusviraston tai asianomaisen rangaistuslaitoksen antamaa asianmukaista lupaa on kielletty Etelä-Suomen läänissä Vantaan kaupungissa sijaitsevan Vantaan vankilan karttaliitteessä osoitetulla alueella. Karttaliitteen osoittamalle alueelle on turvallisuutta vaarantavien esineiden ja aineiden tuonti kielletty. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Vantaan vankilassa, osoite Siltaniitynkuja 2, 01260 Vantaa.

Mitä edellä säädetään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista tai oleskelua alueella.

2 §
Rajoituksen alaisen alueen merkitseminen

Rajoituksen alainen alue ja sinne johtavat sisääntuloväylät on alueen haltijan merkittävä kieltoa ja sen rikkomisesta säädettyä sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimintaansa siten, etteivät 1 §:ssä säädetyt rajoitukset enää ole tarpeellisia, taikka lopettaessaan toimintansa tulee alueen haltijan poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen mukaisen kiellon rikkomisesta voidaan tuomita poliisilain 52 §:n nojalla sakkoon, milloin teosta ei ole muualla laissa säädetty rangaistusta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Poliisitarkastaja
Matti Launiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.